top1
top2
Etkinlik Albümü
Bültenlerimiz
2+ Yaş Grubu
3+ Yaş Grubu
4+ Yaş Grubu
Yaz Okulu
Rehberlik
Dil Eğitimi

3+ Yaş Grubu

 2017 – 2018 eğitim yılında bu yaş grubunda  “2014” yılında doğmuş olan çocuklarımızla birlikte olacağız.
 
Akademik programımız dahilinde, 3 yaş grubunda 5 yarım ve 5 tam gün seçenekleri sunulmaktadır.
 
Programımıza ait detaylar, yöntem ve teknikler aylık bültenlerimiz/haftalık raporlarımızla velilerimize ulaştırılmaktadır.
 
Yaşamlarının önemli bir sürecinde çocuklarımızın;
 
* Özbakım becerilerini geliştirmelerini,
 
* Okula uyum sağlamalarını ve sevmelerini,
 
* Ailelerinin dışındaki yetişkinlerle ve yaşıtlarıyla iletişim kurma becerilerini geliştirirken, işbirliği ve dayanışma davranışlarını benimsemelerini,
 
* Farklı materyal ve etkinliklerle küçük ve büyük kas gelişimlerini desteklemeyi,
 
* Yaş özelliği olarak “neden-niçin”  şeklinde sordukları soruları cevaplarken, problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi,
 
* Yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan tema ve kavramları kazanmalarını,
 
* Çeşitli tekerleme, bilmece, parmak oyunu gibi etkinliklerle eğlenirken öğrenmelerini,
 
* “Serbest Kürsü”, “Kitap günü” gibi farklı başlıklar altında toplanan etkinliklerle yaşamlarını zenginleştirmeyi, HEDEFLİYORUZ.
 
Okulumuzda uygulanan etkinlikler çağdaş eğitim ilkelerine uygun olarak, çocuklarımızın ilgileri ve yaşantıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğretmenlerimizin rehber olmayı tercih ettikleri çalışmalarımızda aktif katılıma ve araştırmaya teşvik etmek esas alınmıştır. Programımızda hedef belirleme, ön hazırlık yapma ve uygulama aşamalarının yanı sıra “Neyi öğrendik?”, “Neyi fark ettik?” sorularının yanıtlandığı değerlendirme basamağına da çok önem verilmektedir. Bu doğrultularda hazırlanan çalışmalarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
 
SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ: Çocuklar gün içinde öğretmenlerinin rehberliğinde ilgi köşelerinde istedikleri oyunları kurup oynarlar. Sınıfta yer alan ilgi köşelerinde ( evcilik, blok, fen ve doğa, müzik, kukla, kitap, sanat vb.) bulunan materyallerden aktif olarak yararlanırlar. Serbest zaman etkinliği; çocukların öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için fırsat sağlayan, özgüvenlerini, bağımsızlık duygularını destekleyen, sorumluluk almanın yanı sıra zaman denetimi yeteneklerini geliştiren bir süreçtir. Çocuklar, kendi kişisel ilgilerini ve amaçlarını gerçekleştirdiklerinde aktif olarak öğrenirler. Oyun etkinliğinde; çocuklara materyaller ile planladıkları etkinlikler arasında seçim yapmalarına fırsat verilir. 
 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ: Bu yaş grubunda; aylık olarak işlediğimiz temalar, farklı yaşantılar, belirli gün ve haftalar hakkında sohbet edilir. Hafta sonu ve uzun süreli tatillerin ardından öğretmen, çocukları kendi yaşantılarını anlatmaya teşvik eder. Hikaye öncesi etkinliklere ( parmak oyunu, şiir, bilmece, tekerleme ), farklı tekniklerle hikaye anlatımına (kukla, film şeridi, flaş kart, slayt v.b ) ve hikaye sonrası etkinliklere (dramatizasyon, soru-cevap, hikaye resimlendirme, hikaye tamamlama vb.) yer verilmektedir. Temalarla ilgili çalışmaların öncesinde öğrencilerin bilgileri not edilir. Aynı uygulama, çalışma sonrasında da yapılarak öğrencinin edinmiş olduğu bilgilerle ilgili kaynak oluşturulur. 
 
Yıl içinde; “Okulumu Seviyorum”, “Ben ve Ailem”, “Yapraklar”, “Sporla Yaşayalım”, “Vücudumuz ve Sağlığımız”, “Yeni Yıl ve Kar”, “Haberleşme”, “Trafik ve Taşıtlar”, “Hayvan Dostlarım”, “Doğamı Seviyorum”, “Dünyamız ve Gökyüzü”, “Sevimli Kuklalar”, “Güneşli Günler” gibi temalar farklı yöntem ve teknikler ile ele alınmaktadır.
 
Sınıf panoları öğrencilerimizin evden getirdikleri ve okulda yaptıkları ürünlerden oluşturulur. Bilişsel, dil ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik; oyuncağını tanıt ( serbest kürsü ),  ayın hayvanı, ayın mesleği ve kitap günü etkinliklerine yer verilmektedir. Çocuklarımızın bu başlıklara özgü ( nesnenin kendisi, resim, yazı, broşür, dergi vb. ) materyallerle okula gelmelerini isteyerek çalışmalarımızı zenginleştirmekteyiz. 
 
* Serbest Kürsü ( Oyuncağını Tanıt ): Her hafta bir öğrencimiz evden seçtiği bir oyuncağını okulda arkadaşlarına tanıtır. Bu çalışmamızda okul-aile işbirliğinin önemini vurgulamanın yanı sıra, çocukta seçme yetisini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Sunumlarda; çocuklarımızın seçtikleri oyuncakla ilgili özellikleri kendi sözcükleri ile anlatmalarına, özgün düşüncelerini topluluk önünde sunmalarına ve duygularını isimlendirmelerine olanak sağlamaktayız. 
 
* Ayın Hayvanı; Her ay farklı bir hayvanı ele alarak hakkında bilgi ediniyoruz. Yıl içerisinde “Balık”, “Kelebek”, “At”, “Karınca”, “Köpek”, “Arı”, “Kuş” vb. hayvanları tanımaktayız. Seçtiğimiz hayvanın yaşadığı yerler, beslenme şekilleri, fiziksel özellikleri, ses ve yürüyüş özelliği, insanlar için yararı hakkında sohbet edilmektedir. Ayrıca vahşi ve evcil hayvanların belirleyici özellikleri hakkında bilgi edinilmektedir. Bu çalışmamız drama, müzik, sanat gibi etkinliklerle, hikaye anlatımları, power point sunumları, soru-cevap gibi tekniklerle, flaş kartlar ve çeşitli resim gibi malzemelerle işlenmektedir. Paylaşmış olduğumuz bu çalışmaların siz sevgili velilerimizin de katılımıyla zenginleşeceğini düşünmekteyiz. Okulumuzun belirlemiş olduğu tarihte o aya ait konuyla ilgili arzu ettiğiniz bir etkinliği ( Powerpoint sunum, sanat etkinliği, drama vb. ) çocuklarımızla uygulamak üzere sizleri ya da yakınlarınızı okulumuza davet etmekteyiz. 
 
* Ayın Mesleği; Her ay çocuklarımızla bir mesleği yakından tanımaktayız. Meslek kelimesinin anlamını, her insanın kendisi ve toplum için çalıştığını, yapılan her işin bir adı olduğu bilincini kazanarak, toplum içinde farklı kuruluşların olduğunu öğrenmekteyiz. Seçilen mesleğin hangi gruba ait olduğu, kıyafeti, görev tanımı, kullandığı mesleki aletler gibi konular hakkında sohbet etmekteyiz. “Müzisyen”, “Yazar”, “Fotoğrafçı”, “Astronot”, “Pilot”, “Öğretmen”, “Doktor” vb. meslekler ele alınmaktadır. Bu çalışmamız drama, müzik, sanat gibi etkinliklerle, hikaye anlatımları, power point sunumları, soru-cevap gibi tekniklerin yanı sıra flaş kartlar ve çeşitli resimler gibi malzemelerle işlenmektedir. Paylaşmış olduğumuz bu çalışmaların siz sevgili velilerimizin de katılımıyla zenginleşeceğini düşünmekteyiz. Okulumuzun belirlemiş olduğu tarihte o aya ait konuyla ilgili arzu ettiğiniz bir etkinliği ( Powerpoint sunum, sanat etkinliği, drama vb. ) çocuklarımızla uygulamak üzere sizleri ya da yakınlarınızı okulumuza davet etmekteyiz. 
 
* Kitap Günü; Her ay bültenlerle birlikte velilerimize gönderilen etkinlik çizelgelerimizde “Kitap Günü”ne yer vermekteyiz. Kitabın önemini vurgulamak ve kitap sevgisi kazandırmak amacıyla çocuklarımızın evlerinden sevdikleri bir kitabı getirdikleri bu uygulamada aynı zamanda çocuklarımızın sorumluluk bilinçlerini geliştirmek hedeflenmektedir. 
 
KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ: Değerler; çocuğun ahlak gelişimine paralel olarak kavramaya başladığı ancak yaşamın başından itibaren çevresindeki yetişkinler aracılığı ile fark ettiği yaşam prensipleridir. Çocuklara bu prensipleri kazandırmak için eğitim programımız içinde değerler eğitimine yer verilmektedir. Okul öncesi eğitiminde bu yaş grubuna göre desteklenebilecek değerler; arkadaşlık, sevgi, mutluluk, sorumluluk, işbirliği ve paylaşma olarak sıralanabilir.  Bu çalışmamız drama, müzik, sanat gibi etkinliklerle, hikaye anlatımları, power point sunumları, soru-cevap gibi tekniklerin yanı sıra flaş kartlar ve çeşitli resimler gibi malzemelerle işlenmektedir.
 
SCAMPER ÇALIŞMALARI-DÜŞÜNDÜRÜCÜ SORULAR: Scamper çalışmaları tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular “Ne düşünelim?” yerine “Nasıl düşünelim?” becerisini geliştirmeye yardımcı olarak çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar.
 
Scamper çalışmaları önceden yapılandırılmanın yanı sıra günlük akış içinde de uygulanmaktadır. Gezide görülen bir materyal ya da anadili etkinliği sırasında söylenen bir fikir, öğretmenin yönlendirmesiyle çocuklara çalışma olarak sunulur.
 
Ayrıca yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düşündürücü sorulara da yer verilmektedir. Düşündürücü sorular çocukların yaratıcı ve farklı düşünmelerini, hayal kurabilmelerini, orijinal düşünceler üretip, sezgilerini kullanarak özgün düşünceler ortaya koyabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflenmektedir. 
 
MÜZİK ETKİNLİKLERİ: Müzik etkinlikleri ile çocukların; duyu gelişimlerine destek vermeyi, yeni sözcükler ve cümle kalıplarını benimsemelerini sağlamayı, duygusal yönden rahatlamalarını, müzik dinleme alışkanlığı kazanmalarını amaçlamaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda; müzik aletlerini tanıma ve kullanma, farklı müzik türlerinden örnekler dinleme, şarkı söyleme, nefes açma, tartım-ritim çalışmaları, müzikli dramatizasyon, yaratıcı dans ve orff çalışmaları yapılmaktadır. Bu etkinlikler okulumuzda bulunan müzik atölyemizdeki; marakas, tef, zil, çelik üçgen, tamtam, davul gibi aletlerin yanı sıra doğada bulunan kova, tahta çubuklar, taş vb. materyallerden de yararlanılarak uygulanmaktadır.  
 
YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ: Çocuklar için vazgeçilmez bir unsur olan oyun, yaratıcı dramanın da çıkış noktasıdır. Çok yönlülüğü ile oynayarak ve canlandırarak öğrenmeye dayalı etkili bir dili vardır. Yaratıcı drama etkinlikleri kapsamında, çocuklarda farkındalık kazandırmanın yanı sıra, yaratıcı düşünmeye teşvik eden dramatizasyon ve doğaçlama çalışmaları da yer almaktadır. Çocuk, rollerini veya canlandıracağı konuları düşünürken; seçmeyi, karar vermeyi, diğer sosyal rolleri canlandırarak kendisini başkalarının yerine koymayı deneyerek öğrenir. Çocuklarda işbirliği yapabilme özelliklerini geliştiren rol oynamanın yanı sıra, beden dilini kullanma ve yaratıcı dans çalışmaları da programımızda yer almaktadır. Çocukların zevkle katılmalarını sağlamak amacıyla yapılacak drama ile ilgili kostüm ve materyaller öğretmen tarafından hazırlanmaktadır. 
 
SANAT ETKİNLİKLERİ: Çocuklar küçük kas becerilerini geliştirirken yaratıcılıklarının farkına varıp, hayal dünyalarının zenginliği içinde yapılan çalışmalarla çeşitli ürünler meydana getirirler. Çocuklarda işbirliğini, araştırmayı ve sorumluluk alma becerilerini desteklemek için sınıflarımızda temalarımızı destekleyici, proje ağırlıklı ve bireysel çalışmalara yer verilmektedir. Sanat etkinlikleri kapsamında; yoğurma maddeleri (kil, kağıt hamuru, alçı, macun), artık materyalleri kullanarak özgün sanat çalışmaları, boyama çalışmaları  (serbest boyama, sınırlı boyama, parmak boyası, baskı vb. ), kağıt işleri ( yırtma, yapıştırma, yuvarlama, kolaj, mozaik, kesme vb. ) gibi etkinliklere yer verilmektedir. 
 
* Yoğurma Maddeleri; Yoğurma maddeleri çocukların küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketler yapabilme becerilerini kazandırmanın yanı sıra duygusal açıdan rahatlayıp, hayal dünyaları ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunur. Yoğurma maddelerinden kil, seramik hamuru, tuz seramiği, oyun hamuru, alçı, macun vb. malzemelerden yararlanılmaktadır. Çocuklar yoğurma maddeleri ile oynamaktan ve onlara şekil vermekten büyük keyif alırlar. Sanat atölyemizde yıl içerisinde yoğurma maddeleri ile üç boyutlu figürler, çerçeveler, tablolar ve projeler yaparak kompozisyonlar oluşturulmaktadır.      
 
HAREKET EĞİTİMİ: Çocuklarımızla okulumuzun çok amaçlı salonunda; farklı pozisyonlarda, ayakta durarak, oturarak, yatarak çeşitli esneme ve ısınma çalışmaları yapılmaktadır. Çeşitli taklit yürüyüşleri, değişik hızlarda yürüyüşler, koşular, masa, planör ve denge duruşları vb. çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ip, top, çember, tünel, denge tahtası, ayna, minderler vb materyallerden yararlanılmaktadır. Ayrıca hedeflerimize paralel olarak temalarımızı ve kavramlarımızı destekleyen “Eşli Sayılar”, “Şekilli Balonlar”, “Renkli Ayaklar” vb. grup oyunlarına yer verilmektedir.
 
MODERN DANS ÇALIŞMALARI:
 Çocukların bedenlerinin tamamını kullanarak müzik eşliğinde belli bir konuyu sözsüz anlatabilme, bireysel yeteneklerini grup halinde sergileyebilme, toplu olarak hareket halindeyken tüm yönlere hareket edebilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. 
 
Modern dans çalışmalarında erkek öğrencilerimiz ile birlikte; ritm duygusunu geliştirerek farklı ölçülerde düz yürüyüşler, ritmik duruşlar, zıplama, yerde dönüş, dört yön köşe hareketleri ve çapraz ayak hareketleri çalışmaları yapılmaktadır.
 
OYUN ETKİNLİKLERİ: İnsan yaşamında önemli bir yeri olan oyun, çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Oyun; çocuklar için keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etme yoludur. Çocuklar oyun yolu ile sosyal yaşama uyum sağlamayı, kendi hakkını savunmayı, başkalarının haklarına saygı göstermeyi, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenirler. Oyun çeşitleri; müzikli oyun ve rondlar, halka oyunları, araçlı – araçsız oyunlar, açık hava oyunları, kurallı oyunlar, sınıf-salon oyunları ve öykünme oyunları olarak sıralanabilir. Ayrıca çocukların bilişsel açıdan yeni kavramlar öğrenmesi destekleyen, bellek, dikkat, problem çözme becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişmesini sağlayan çeşitli oyunlar programımızda yer almaktadır. Eğitim yılı başında tanışma ve okulu tanımaya yönelik oyunların yanı sıra özbakım ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamalarına teşvik eden “giyelim-çıkartalım”, “hangi ayakkabı?” gibi oyunlara da yer verilmektedir. 
 
OYUN TEMELLİ ETKİNLİKLER: Çocukların öğleden sonraki programlarını zenginleştirmek, psikomotor, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil alanlarını desteklemek amacıyla;
 
* Beden eğitimi etkinliklerinde,  uzanma, tutma, bırakma, koşma, dengede durma vb, 
 
* Bilişsel becerilere dayalı etkinliklerde; dikkat süresini arttırma, sıralama, guruplama, eşleştirme, görsel-işitsel algı, kavram ve eşleştirme vb, 
 
* Nefes çalışmalarında; koklama ve üfleme vb. 
 
* Ses çalışmalarında; hayvan, taşıt ve doğa seslerini taklit etmeye yönelik oyunlar oynanmaktadır.
 
OYUNCAKSIZ EĞİTİM: Okulumuzda “Oyuncaksız Eğitim” uygulaması yapılmaktadır. Amacımız; çocuklarımızı oyuncaklar olmadan çevrelerini gözlemleyip oyun kurmaya, düşünmeye teşvik etmenin yanı sıra doğada bulunan ve yaratıcılığı destekleyen materyallerle oynamalarına imkan vererek problem çözme yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla, her dönem bir hafta süre ile çocuklarımıza oyuncaklar yerine mandallar, bloklar, ipler, boş kutular, çubuklar, pipetler, keçeden yapılan farklı oyuncak projeleri, doğadan toplanan taşlar, yapraklar sunularak özgün ürünler oluşturmalarına imkan sağlanmaktadır. 
 
BİLİŞSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER: Bu çalışmalar; verilen yönergeyi anlama ve uygulayabilme, bağımsız düşünebilme, el-göz koordinasyonunu geliştirebilme, dikkatini belli bir noktada yoğunlaştırabilme, amaca yönelik kalem tutabilme, başladığı işi bitirebilme becerilerini kazanmaları ve geliştirebilmeleri hedeflenerek yapılan çalışmalardır. Renk, şekil, sayı, zıt kavramlar ile yön, Montessori, dikkat ve çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Eşleştirme, gruplama, sıralama, problem çözme, masa oyunları, doku çalışmalarıyla beraber uzun ve kısa süreli bellek ile duyu gelişimini destekleyen oyunlar oynanmaktadır. Bu çalışmalar öncelikle oyunlar ve farklı materyallerle yapılmakta daha sonra “kavram kitapları” ile pekiştirilmektedir. Bu yaş grubunda; renk kavramlarından kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, mor, pembe renklerine yer verilmektedir. Geometrik şekillerden kare, daire, üçgen, dikdörtgen şekillerini tanıyarak; boyutları ve şekilleri arasındaki farklılıklar vurgulanmaktadır. 1-10 arası rakamları tanıma, 1-50 arası ritmik sayma çalışmaları yapılmaktadır. Aile katılımının önemini vurgulayan okulumuzda çocuklarımızdan kavramlarımızı görsel olarak tanımak ve pekiştirmek amacıyla, şekillere ve renklere özgü materyaller ile okula gelmelerini isteyerek çalışmalarımızı zenginleştirmekteyiz.
 
FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ: Belli bir obje ya da uyarıcı üzerinde dikkatini toplayabilme, kendisini ve çevresini algılayabilme, olaylar ile nesneler arasında ilişki kurabilme, akıl yürütebilme, problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yönelik etkinlikler grubudur. Fen ve doğa çalışmalarının içeriğinde; deneyler, inceleme - gözlem çalışmaları, hayvan besleme ve bakımı ( kuş, akvaryum, karınca yuvası vb. ), sebze bahçemizde de tohum ekme, fide dikme, sulama ve gözlem çalışmaları yer almaktadır. Çocukların sadece gözlem yapmalarına değil, yaşantının içinde yer almalarına olanak sağlanmaktadır. Ayrıca programımızda sosyal gelişimi ve fen çalışmalarını zenginleştiren geziler yapılmaktadır. Yapılan gezilerde, çocuklara gezi yerleri ile ilgili tahminleri sorulmakta, ardından bilgilendirme ve drama çalışmaları ile desteklenmektedir. Gezi sonrasında ise gözlenenleri pekiştirmek amacıyla sohbet edilerek resim, proje ve kolaj çalışmaları yapılmaktadır. 
 
PARTİLER: Çocuklarımızla her yıl katılmaktan zevk aldığımız “ Kırmızı Partisi”, “ Pijama Partisi”, “Kostüm Partisi” gibi partilerin yanı sıra “Spor Partisi”, ”Kukla Partisi” gibi  farklı temalı partiler düzenlenmektedir. Çocukların, estetik ve özgün ürünlerde aktif olarak rol alabilmelerine, grup ile hareket edebilmelerine ve duygularının farkına varıp eğlenebilmelerine imkan sağlayan bu partilere çocuklarımızı uygun kostüm ya da aksesuarlarla okula gelmelerini rica etmekteyiz. 
 
İNGİLİZCE: Her ay yeni bir tema kapsamında öğrenmeyi hedeflediğimiz kelime ve kavramlar; şarkılar, kostümler, zengin malzeme, oyunlar ve bol vücut dili kullanarak sunulmaktadır. Önceliğimizin çocuklara bu yeni dile karşı sevgi aşılamak ve kendilerini güvenli bir ortamda hissetmelerini sağlamak olduğunu unutmadan gün içinde bir buçuk saat İngilizce etkinliği yapılmaktadır.