top1
top2
Etkinlik Albümü
Bültenlerimiz
2+ Yaş Grubu
3+ Yaş Grubu
4+ Yaş Grubu
Yaz Okulu
Rehberlik
Dil Eğitimi

Anadilinde etkinliklere neden ve nasıl önem veriyoruz?

Okul öncesi dönem kişiliğin oluşumunda önemli yeri olan bir süreçtir. Bu dönemde verilen eğitimin içeriği bireye bir yandan insani, manevi, kültürel değerler vermeyi, kendine güven duygusunu arttırmayı hedeflemeli, bir yandan da ona bilim ve teknik beceriler kazandırmalıdır. 

Çocukların kavrayış ve düşünce yetenekleri, yaratıcılıkları bir ömür boyu anadillerinin ses birimlerini, sözcüklerini, söz dizimini, kavramlarını içselleştirmelerine bağlıdır. Zihinsel üretim, bu temel üzerine bina edilir. Bazı araştırmalar, anadilini iyi bilmeyen bireylerin,  hiçbir yabancı dili iyi bilemeyeceği sonucunu ortaya koymuştur. 

Bu nedenlerle eğitim programımız içinde yer alan; anadili etkinlikleri, bilişsel gelişimi destekleyen etkinlikler, sanat etkinlikleri, yaratıcı drama etkinlikleri, bale ve modern dans çalışmaları, beden eğitimi etkinlikleri, müzik ( orff ) etkinlikleri, okul içi ve dışına geziler/  ev ziyaretleri, fen ve doğa çalışmaları, mutfak etkinlikleri, satranç, oyun temelli etkinlikler Türkçe uygulanmaktadır.

 

Yabancı dil eğitimine neden ve nasıl önem veriyoruz?

 

Çocukların yeni bir dil öğrenme yetenekleri küçük yaşlarda çok ileri düzeydedir. Özellikle okul öncesi eğitim programında, ikinci bir dilin yer alması çocuğun dil ve zihinsel gelişiminde sonsuz yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İNGİLİZCE önemli bir yer tutmaktadır. 

Okulumuzda yabancı bir dili fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce dil eğitimi, AKTİF ÖĞRENME metoduyla verilmektedir. İngilizce programımız yaş gruplarına göre değişir ve her çocuğumuza ayrı sunulan İngilizce kitap setinden de destek alınır. Amacımız çocukların bu dili anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini ve İngilizce düşünme becerilerini güçlendirmektir.

Öğrencilerimizin İngilizce ile ilk tanışmaları şarkı, tekerleme, hikaye ve basit oyunlarla gerçekleşir. Günlük hayatın içinde eğlenerek ve yaratıcılıkları desteklenerek İngilizce’yi keşfeden çocuklar, yeni bir dili öğrenmenin keyfini yaşarlar. Çeşitli bedensel aktiviteler, el becerileri etkinlikleri ve yaratıcı çalışmalar gün içindeki programa yayılmıştır.

İngilizce öğretmenlerimiz İngilizce derslerimizin yanı sıra, yemek, gezi ve bahçe zamanı gibi bazı etkinliklerde de çocuklarla birlikte olarak doğal öğrenme ortamı sağlarlar.

Gerek anadili eğitiminde, gerekse de yabancı dil eğitiminde esas, dili etkin kullanan öğretmenlerle, zamanı da etkin değerlendirebilmektir.