top1
top2
Etkinlik Albümü
Bültenlerimiz
2+ Yaş Grubu
3+ Yaş Grubu
4+ Yaş Grubu
Yaz Okulu
Rehberlik
Dil Eğitimi

Programımızın Özellikleri

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullar statüsünde olup, belirlenen program ve yönetmeliklere uygun olarak çocukların psikomotor, bilişsel, sosyal-duygusal/dil gelişim alanlarına destek olmayı hedeflemektedir.

Bizler, psikoloji ve eğitim alanlarında çalışanların geliştirdikleri kuramların ve görüşlerin okul öncesi alanında önemli katkıları olduğu düşüncesindeyiz. Okul öncesi eğitim alanındaki tüm çalışmalar ve uygulamalarımızda birden fazla kuram ve/veya kuramcının görüşlerinden esinlenmekteyiz. Yalnız bu konudaki prensibimiz bir kuram ve/veya kuramcının görüşlerinin tümüyle ve aynen uygulanması yerine, görüşlere temel oluşturan felsefeleri benimsemektir.

Okul öncesi eğitimi başlangıcından bugüne kadar etkileyen düşünürlerin görüşlerinden yararlanmaktayız. Bu düşünürler, Rousseau, Pestalozzi, Frobel, Dewey, Montessori, Gardner, Vygotsky, High Scope, Gems, Reggio Emilio’dur. Okulumuzda eğitim programları; çocukların günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri olay ve durumlardan yola çıkarak oluşturulmuştur. Oluşturulan öğrenme yaşantıları, çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak basitten karmaşığa doğru aşamalı bir şekildedir. Gün içi etkinliklerimizde çocukların yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanmış programların uygulanmasında çeşitli malzemelerden ve teknolojiden faydalanmak esastır.

Okulunuzda eğitim programını oluşturan  etkinlikler nelerdir?

Anadili etkinlikleri kapsamında; Her ay alt başlıklar oluşturarak işlediğimiz temalar/belirli gün ve haftalar, hikaye öncesi ve sonrası etkinlikler, parmak oyunu/şiir/tekerleme/bilmeceler, scamper-düşündürücü sorular, ülke/ koleksiyon/hayvan/meslek tanıtımları, kitap günü, değerler eğitimi, serbest kürsü

Bilişsel gelişimi destekleyen etkinlikler kapsamında; Renk, şekil, sayı ve farklı kavramların yanı sıra yön, çizgi, dikkat, ses, sıralama, doku, eşleştirme, Montessori çalışmaları, Bellek geliştirici oyunlar

Sanat etkinlikleri kapsamında; Yoğurma maddeleri (kil, kağıt hamuru, alçı, macun), yaratıcı sanat , serbest – sınırlı - parmak boyası ve baskı çalışmaları, kağıt işleri (yırtma, yapıştırma, yuvarlama, kolaj, kesme, katlama), artık materyaller kullanarak proje çalışmaları,  keçe etkinlikleri

* Yaratıcı drama etkinliklerİ

* Modern dans çalışmaları 

* Beden eğitimi etkinlikleri

* Müzik ( orff ) etkinlikleri

* Okul içi ve dışına geziler/  Ev ziyaretleri 

* Fen ve doğa çalışmaları

* Mutfak etkinlikleri

* Satranç

* Oyun temelli etkinlikler

* Çeşitli parti ve kutlamalar ( Temalı partiler, doğum günleri vb.)

* Çocuk katılımı vb.

Uygulamaları farklı yaş gruplarında çeşitlilik göstererek programımızda yer almaktadır.