top1
top2
Etkinlik Albümü
Bültenlerimiz
2+ Yaş Grubu
3+ Yaş Grubu
4+ Yaş Grubu
Yaz Okulu
Rehberlik
Dil Eğitimi

Acil Durumlar

Okulumuzun altyapısı ve donanımları itfaiye şartnamesine tam uygundur. Yangın merdiveni, yangın çıkışları, yangın tüpleriyle donatılmıştır. Binamız radye temel ve betonarme inşaattır. 3. Derece deprem bölgesinde bulunmamızla beraber, en son deprem şartnamesine uygun projelendirilmiştir.Okulumuzda Paratoner sistemi bulunmaktadır.

Acil durumlar için kurumumuzda çalışan tüm personelin görev tanımları yapılmış, acil eylem planı dökümante edilmiştir. 6331 sayılı İş sağlığı ve  güvenliği yasasına uygun, tüm personelimize İş sağlığı ve güvenliği uzmanınca eğitim verilmiştir.Yangın ikaz alarm tatbikatı-personel tahliye tatbikatı eğitimi, tüm personelimize verilmiştir.Her yıl bu tatbikatlar periyodik olarak yapılmaktadır.