top1
top2
Etkinlik Albümü
Bültenlerimiz
2+ Yaş Grubu
3+ Yaş Grubu
4+ Yaş Grubu
Yaz Okulu
Rehberlik
Dil Eğitimi

4+ Yaş Grubu

2017 – 2018 eğitim yılında “2013” yılında doğmuş olan çocuklarımızla birlikte olacağız.

Bu grup için akademik programımız, 5 tam gün olarak sunulmaktadır.

Eğitim programımıza ait detaylar, yöntem ve teknikler aylık bültenlerimiz/haftalık raporlarımızla velilerimize ulaştırılmaktadır.

4 + yaş grubu eğitim programı; çocukların yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi-yetenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup çocukların; sosyal, duygusal, bilişsel, dil, psikomotor gelişim alanlarını desteklemeyi HEDEFLEMEKTEYİZ.

Yapılan etkinliklerle, ailelerinin dışında, yaşıtlarıyla ve büyükleriyle olmayı, bağımsızlık duygularını geliştirmeyi, araştırma ve öğrenmeye ilgi duymayı sağlamaktadır.

Çocuklarımız grup içerisinde oynayarak başkaları ile paylaşma, sırasını bekleme, işbirliği yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Yapılan proje çalışmaları, fen ve doğa etkinlikleri, deneyler, okul içi ve dışı geziler ile yaşantıları zenginleşmektedir. Ayrıca yapılan “portfolyo sunumları” ile özgüven duygularının yanı sıra sunum becerileri gelişmektedir.

Okulumuzda uygulanan etkinlikler çağdaş eğitim ilkelerine uygun olarak, çocuklarımızın ilgileri ve yaşantıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğretmenlerimizin rehber olmayı tercih ettikleri çalışmalarımızda aktif katılıma ve araştırmaya teşvik etmek esas alınmıştır. Programımızda hedef belirleme, ön hazırlık yapma ve uygulama aşamalarının yanı sıra “Neyi öğrendik?”, “Neyi fark ettik?” sorularının yanıtlandığı değerlendirme basamağına da çok önem verilmektedir. Bu doğrultularda hazırlanan çalışmalarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKERİÇocuklar gün içinde öğretmenlerinin rehberliğinde ilgi köşelerinde istedikleri oyunları kurup oynarlar. Sınıfta yer alan ilgi köşelerinde ( evcilik, blok, fen ve doğa, müzik, kukla, kitap, sanat vb.) bulunan materyallerden aktif olarak yararlanırlar. Serbest zaman etkinliği; çocukların öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için fırsat sağlayan, özgüvenlerini, bağımsızlık duygularını destekleyen, sorumluluk almanın yanı sıra zaman denetimi yeteneklerini geliştiren bir etkinliktir. Çocuklar, kendi kişisel ilgilerini ve amaçlarını gerçekleştirdiklerinde aktif olarak öğrenirler. Serbest zaman etkinliğinde; çocuklara materyaller ile planladıkları etkinlikler arasında seçim yapmalarına fırsat verilir.

* High Scope; High scope planlı oyun etkinliği ile çocuklar oynayacakları köşelerin ve aktivitelerin planlarını yapıp uyguladıktan sonra neler yaptıklarını hatırlayıp ifade etmektedirler. Eğitim programımızda yer alan bu çalışmamız ile çocukların kendilerini grup içerisinde ifade edebilme, karar verip uygulayabilme, zaman denetimi kazanabilme ve özgüvenlerini geliştirebilme becerilerini kazanabilmeleri hedef alınmaktadır. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ: Bu yaş grubunda; çocuklarımızın sözel ifadelerinde bağlaç,  sıfat ve zamir kullanabilmelerini, yaptıkları günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara yanıt verebilmelerini, konuşmalarında ifadelerin olumsuz biçimlerini de kullanabilmelerini hedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda; Türkçe Dil Etkinlikleri kapsamında hava olayları, zaman kavramları ( pano ve çizelge takibi ile ), temalar, farklı yaşantılar, belirli gün ve haftalar hakkında sohbet edilir. Hafta sonu ve uzun süreli tatillerin ardından öğretmen, çocukları kendi yaşantılarını anlatmaya teşvik eder.

Hikaye öncesi etkinliklere ( parmak oyunu, şiir, bilmece, tekerleme ), farklı tekniklerle hikaye anlatımına ( kukla, flaş kart, slayt, power point sunumu, film şeridi vb. ) ve hikaye sonrası etkinliklere ( dramatizasyon, soru-cevap, hikaye resimlendirme, hikaye tamamlama ) yer verilmektedir. Temalarla ilgili uygulamaların öncesinde ve sonrasında öğrencinin konuyla ilgili bilgileri toplanarak kaynak oluşturulur.

Yıl içinde; “Okulumu Seviyorum”, “Ben ve Duygularım”, “ Evim - Ailem ve Akrabalarım”, “Doğada Yaşam”, “Yeni Yıl ve Zamanın Ne Olduğunu Biliyorum”, “Uzay, Gökyüzü ve Dünyamız”, “Hava, Su, Toprak”, “Farklı Kıyafetler ve Aksesuarlar”, “İstanbul”, “Taşıtlarla Yolculuk”, “Çevre Bilinci”, ”Mevsimler” gibi temalar farklı yöntem ve teknikler kullanarak ele alınmaktadır.

Sınıf panoları öğrencilerimizin evden getirdikleri ve okulda yaptıkları ürünlerden oluşturulur. Bilişsel, dil ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik; eşyanı tanıt ( serbest kürsü ), sayı dünyası, ayın ülkesi, ayın koleksiyonu ve kitap günü etkinliklerine yer verilmektedir. Çocuklarımızın bu başlıklara özgü ( nesnenin kendisi, resim, yazı, broşür, dergi, afiş vb. ) materyallerle okula gelmelerini rica etmekteyiz.

* Serbest Kürsü (Eşyanı Tanıt); Her hafta bir öğrencimiz evden seçtiği bir eşyayı okulda arkadaşlarına tanıtır. Velilerimize göndereceğimiz serbest kürsü torbasının içine konulmak üzere seçilen eşyanın; rengi, şekli, boyutu, dokusu ve yapıldığı malzeme gibi konular hakkında evde sohbet ederek sunumlara destek verilmesini rica etmekteyiz. Okuldaki sunumlarda; çocuklarımızın getirilen eşyayı görmeden, dokunarak ve sorular sorarak ne olduğunu tahmin etmelerine, eşya ile ilgili özellikleri kendi sözcükleri ile anlatmalarına, özgün düşüncelerini topluluk önünde sunmalarına ve duygularını isimlendirmelerine olanak sağlanmaktadır.

* Sayı Dünyası; Her hafta bir öğrencimiz evden limiti belirlenen miktarda obje ( misket, boncuk, düğme, fındık vb.) seçerek okula getirir. Getirilen objenin sayısı hakkında tahmin yürütüldükten sonra sayarak kaç tane olduğu bulunur. Bu çalışmamızla çocukların nesneleri sayma, sayısını söyleme, miktarları hakkında tahmin yürütme ve sorumluluk alıp aldığı sorumluluğu yerine getirme davranışlarını edinmelerini hedefliyoruz.  

* Ayın Ülkesi; Her ay farklı bir ülke yakından tanınmaktadır. Bu ülkelerin coğrafi özellikleri, yerel kıyafetleri, yemekleri, bayramları ve o ülkede yaşamış ünlü insanlar gibi konular hakkında sohbet edilmektedir. Bu çalışmalar aile katılımları, hikâye anlatımları, power-point sunumları, kavram haritaları, soru cevap, drama, müzik, sanat gibi tekniklerin yanı sıra flaş kartlar, haritalar, yerküre gibi malzemelerle işlenmektedir. Kendi kültürümüzün yanı sıra farklı kültürlerin de belli başlı özelliklerini tanıtarak çocuklarımızın toplumsal yaşamla ilgili bilgileri zenginleştirilir.

Yıl içinde; Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Mısır, ABD, Çin vb. ülkeleri ele almaktayız. Paylaşmış olduğumuz bu çalışmalar, sevgili velilerimizin katılımıyla zenginleşmektedir. Paylaşmış olduğumuz bu çalışmaların siz sevgili velilerimizin de katılımıyla zenginleşeceğini düşünmekteyiz. Okulumuzun belirlemiş olduğu tarihte o aya ait konuyla ilgili arzu ettiğiniz bir etkinliği ( Powerpoint sunum, sanat etkinliği, drama vb. ) çocuklarımızla uygulamak üzere sizleri ya da yakınlarınızı okulumuza davet etmekteyiz.

* Kitap Günü; Her ay bültenlerle birlikte velilerimize gönderilen etkinlik çizelgelerimizde “Kitap Günü”ne yer vermekteyiz. Kitabın önemini vurgulamak ve kitap sevgisi kazandırmak amacıyla çocuklarımızın evlerinden sevdikleri bir kitabı getirdikleri bu uygulamada aynı zamanda çocuklarımızın sorumluluk bilinçlerinin gelişimleri de hedeflenmektedir.

KÜTÜPHANE SAATİ:Her hafta okulumuzda bulunan kütüphaneyi ziyaret ediyor, kitapları inceliyor, belirlemiş olduklarımızı okuyoruz. Beraber seçmiş olduğumuz kitabın yaşı, konusu, yeri, karakterleri ile ilgili analiz yapıyoruz. Aynı zamanda kelime dağarcığımızı geliştirmeyi, okumanın önemini ve kitap sevgisini kazandırmayı amaçlıyoruz.

KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİDeğerler; çocuğun ahlak gelişimine paralel olarak kavramaya başladığı ancak yaşamın başından itibaren çevresindeki yetişkinler aracılığı ile fark ettiği yaşam prensipleridir. Çocuklara bu prensipleri kazandırmak için eğitim programımız içinde değerler eğitimine yer verilmektedir. Okul öncesi eğitiminde bu yaş grubuna göre desteklenebilecek değerler; arkadaşlık, sevgi, işbirliği, mutluluk, sabır, sorumluluk, dürüstlük vb. olarak sıralanabilir. Bu çalışmamız drama, müzik, sanat gibi etkinliklerle, hikaye anlatımları, power point sunumları, soru-cevap gibi tekniklerle, flaş kartlar ve çeşitli resim gibi malzemelerle işlenmektedir. Paylaşmış olduğumuz bu çalışmaların siz sevgili velilerimizin de katılımıyla zenginleşeceğini düşünmekteyiz. Okulumuzun belirlemiş olduğu tarihte o aya ait konuyla ilgili arzu ettiğiniz bir etkinliği ( Powerpoint sunum, sanat etkinliği, drama vb. ) çocuklarımızla uygulamak üzere sizleri ya da yakınlarınızı okulumuza davet etmekteyiz.

SCAMPER ÇALIŞMALARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ SORULARScamper çalışmaları tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular “Ne düşünelim?” yerine “Nasıl düşünelim?” becerisini geliştirmeye yardımcı olarak çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar.Scamper çalışmaları önceden yapılandırılmanın yanı sıra günlük akış içinde de uygulanmaktadır. Gezide görülen bir materyal ya da anadili etkinliği sırasında söylenen bir fikir, öğretmenin yönlendirmesiyle çocuklara çalışma olarak sunulur.Ayrıca yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düşündürücü sorulara da yer verilmektedir. Düşündürücü sorular çocukların yaratıcı ve farklı düşünmelerini, hayal kurabilmelerini, orijinal düşünceler üretip, sezgilerini kullanarak özgün düşünceler ortaya koyabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflenmektedir.

AKIL OYUNLARI:Akıl yürütme, stratejik düşünme, problem çözme, geometrik şekil algılama ve matematik becerileri gibi alanlarda sahip oldukları becerileri pekiştirmek gelişmeyi amaçlanmaktadır. Bu nedenle her hafta planlamış olduğumuz gelişim alanlarını destekleyici dikkat, hafıza, tangram, eşleştirme  - farklı olanı bulma, sayılarla eksiltme – arttırma, alfabe dominoları vb. oyunlara düzenli olarak yer verilmektedir.

MÜZİK ETKİNLİKLERİ: Müzik etkinlikleri ile çocukların; duyu gelişimlerine destek vermeyi, yeni sözcükler ve cümle kalıplarını benimsemelerini sağlamayı, duygusal yönden rahatlamalarını, müzik dinleme alışkanlığı kazanmalarını amaçlamaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda; müzik aletlerini tanıma ve kullanma, farklı müzik türlerinden örnekler dinleme, şarkı söyleme, nefes açma, tartım-ritim çalışmaları, müzikli dramatizasyon, yaratıcı dans ve orff çalışmaları yapılmaktadır. Bu etkinlikler; marakas, tef, zil, ksilofon, çelik üçgen, tamtam, davul gibi aletlerin yanı sıra doğada bulunan kova, tahta çubuklar, taş vb. materyallerden de yararlanılarak uygulanmaktadır. 

YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİÇocuklar için vazgeçilmez bir unsur olan oyun, yaratıcı dramanın da çıkış noktasıdır. Çok yönlülüğü ile oynayarak ve canlandırarak öğrenmeye dayalı etkili bir dili vardır. Yaratıcı drama etkinlikleri kapsamında, çocuklarda farkındalık kazandırmanın yanı sıra, yaratıcı düşünmeye teşvik eden dramatizasyon ve doğaçlama çalışmaları da yer almaktadır. Çocuk, rollerini veya canlandıracağı konuları düşünürken; seçmeyi, karar vermeyi, diğer sosyal rolleri canlandırarak kendisini başkalarının yerine koymayı deneyerek öğrenir. Canlandırdığı temsili oyunlarda çocuk; duygularını durumlara uygun jest ve mimiklerle ifade eder. Çocuklarda işbirliği yapabilme özelliklerini geliştiren rol oynama ve öykü oluşturma çalışmalarının yanı sıra, beden dilini kullanma ve yaratıcı dans çalışmaları da programımızda yer almaktadır. Çocukların zevkle katılmalarını sağlamak amacıyla yapılacak drama ile ilgili kostüm ve materyaller öğretmen tarafından hazırlanmaktadır. 

SANAT ETKİNLİKLERİ: Çocuklar küçük kas becerilerini geliştirirken yaratıcılıklarının farkına varıp, hayal dünyalarının zenginliği içinde yapılan çalışmalarla çeşitli ürünler meydana getirirler. Çocuklarda işbirliğini, araştırmayı ve sorumluluk alma becerilerini desteklemek için sınıflarımızda temalarımızı destekleyici, proje ağırlıklı ve bireysel çalışmalara yer verilmektedir. Sanat etkinlikleri kapsamında; Yoğurma maddeleri (kil, kağıt hamuru, alçı, macun), artık materyalleri kullanarak özgün sanat çalışmaları, boyama çalışmaları  (serbest boyama, sınırlı boyama, parmak boyası, baskı vb. ), kağıt işleri ( yırtma, yapıştırma, yuvarlama, kolaj, mozaik, kesme vb. ) gibi etkinliklere yer verilmektedir. 

* Yoğurma Maddeleri; Yoğurma maddeleri çocukların küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketler yapabilme becerilerini kazandırmanın yanı sıra duygusal açıdan rahatlayıp, hayal dünyaları ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunur. Yoğurma maddelerinden kil, seramik hamuru, tuz seramiği, oyun hamuru, alçı, macun vb. malzemelerden yararlanılmaktadır. Çocuklar yoğurma maddeleri ile oynamaktan ve onlara şekil vermekten büyük keyif alırlar. Sanat atölyemizde yıl içerisinde yoğurma maddeleri ile üç boyutlu figürler, çerçeveler, tablolar ve projeler yaparak kompozisyonlar oluşturulmaktadır.        

HAREKET EĞİTİMİETKİNLİKLERİ: Çocuklarımızla okulumuzun çok amaçlı salonunda; farklı pozisyonlarda, ayakta durarak, oturarak, yatarak çeşitli esneme ve ısınma çalışmaları yapılmaktadır. Çeşitli taklit yürüyüşleri, değişik hızlarda yürüyüşler, koşular, masa, planör ve denge duruşları vb. çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ip, top, çember, tünel, tırmanma merdiveni, denge tahtası, ayna, fasulye torbaları, step topu, engel seti, minderler vb materyallerden yararlanılmaktadır. Ayrıca hedeflerimize paralel olarak temalarımızı ve kavramlarımızı destekleyen “Bowling”, “Balonla Dans”, “Renk Çemberi” vb. grup oyunlarına yer verilmektedir.

MODERN DANS ÇALIŞMALARI: Çocukların bedenlerinin tamamını kullanarak müzik eşliğinde belli bir konuyu sözsüz anlatabilme, bireysel yeteneklerini grup halinde sergileyebilme, toplu olarak hareket halindeyken tüm yönlere hareket edebilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.

Modern dans çalışmalarında erkek öğrencilerimiz ile birlikte; ritm duygusunu geliştirerek farklı ölçülerde düz yürüyüşler, ritmik duruşlar, zıplama, yerde dönüş, dört yön köşe hareketleri ve çapraz ayak hareketleri çalışmaları yapılmaktadır.

OYUN ETKİNLİKLERİ: Oyun, çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Oyun; çocuklar için keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etme yoludur. Çocuklar oyun yolu ile sosyal yaşama uyum sağlamayı, kendi hakkını savunmayı, başkalarının haklarına saygı göstermeyi, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenirler. Oyun çeşitleri; müzikli oyun ve rondlar, halka oyunları, araçlı – araçsız oyunlar, açık hava oyunları, kurallı oyunlar, sınıf-salon oyunları ve öykünme oyunları olarak sıralanabilir. Ayrıca çocukların bilişsel açıdan yeni kavramlar öğrenmesi, bellek, dikkat, problem çözme becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişmesini sağlayan oyunlarımız programımızda yer almaktadır. Eğitim yılı başında tanışma ve okulu tanımaya yönelik oyunların yanı sıra özbakım ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamalarına teşvik eden “giyelim-çıkartalım”, “eşini bul” gibi oyunlara da yer verilmektedir. 

OYUNCAKSIZ EĞİTİM: Okulumuzda “Oyuncaksız Eğitim” uygulaması yapılmaktadır. Amacımız; çocuklarımızı oyuncaklar olmadan çevrelerini gözlemleyip oyun kurmaya, düşünmeye teşvik etmektedir. Doğada bulunan ve yaratıcılığı destekleyen materyallerle oynamalarına imkan vererek problem çözme yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla, her dönem bir hafta süre ile çocuklarımıza oyuncaklar yerine mandallar, bloklar, ipler, boş kutular, çubuklar, pipetler, keçeden yapılan farklı oyuncak projeleri, doğadan toplanan taşlar, yapraklar sunularak özgün ürünler oluşturmalarına imkan sağlanmaktadır. 

BİLİŞSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLERÇocukların neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri, mantık yürütebilmeleri ve bağımsız düşünebilmeleri, gerekli bilgi-becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla; renk, şekil, sayı, zıt kavramlar ile yön çalışmalarının yanı sıra nesneleri gruplama, sıralama, eşleştirme, örüntüleme gibi çalışmalar yapılmaktadır. Bu yaş grubunda; renk kavramlarından kırmızı, sarı, mavi ana renklerinin yanı sıra yeşil, turuncu, mor, pembe, siyah, beyaz, gri, kahverengi gibi farklı renk ve tonlarına da yer verilmektedir. Geometrik şekillerden kare, daire, üçgen, dikdörtgen, elips, silindir ve çokgen şekillerini tanıyarak, köşe-kenar-orta-sivri-küt gibi farklılıklara dikkat çekilmektedir. 1-20 arası rakamları tanıma, 1-100 arası ritmik sayma çalışmaları yapılmaktadır. Hedeflediğimiz kavramlar gün içinde yer alan tüm etkinliklerle desteklenmektedir. 

OKUMA - YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Bu çalışma kapsamında; verilen yönergeyi anlayabilme, el-göz koordinasyonunu geliştirebilme, dikkatini belli bir noktada yoğunlaştırabilme, amaca yönelik kalem tutabilme, başladığı işi bitirebilme becerilerini kazanmaları ve geliştirebilmeleri için montessori, çizgi ve dikkat çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca programlarımızda ilkokula hazırlıkta önemli yer tutan “ses” çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalar kapsamında; beyin fırtınası yapılarak o sesle başlayan kelimeler bulunmakta ve sembolü tanınmaktadır.  Ayrıca ses haritaları oluşturularak sesli harfler ile ilgili bilgiler pekiştirilmektedir. Tüm çalışmalar öncelikle oyunlar ve farklı materyallerle yapılmakta daha sonra “kavram kitapları”nın yanı sıra “çalışma sayfaları” ile desteklenmektedir. 

SATRANÇ: Dikkati yoğunlaştırma,  doğru ve çabuk düşünebilme, analiz yapma, strateji geliştirme becerilerini destekleyen bir oyundur. Bu amaçla çocuklarımızla hikaye anlatımı, sohbet, drama, oyun, kukla gösterisi, sanat çalışması ve powerpoint sunumu gibi farklı teknikleri kullanarak satranç oyununu ve taşlarını tanımaktayız. 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ: Çocukların belli bir obje ya da uyarıcı üzerinde dikkatini toplayabilme, kendisini ve çevresini algılayabilme, olaylar ile nesneler arasında ilişki kurabilme, akıl yürütebilme, problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yönelik etkinlikler grubudur. Bu çalışmalar “Gems Üniteleri” ile zenginleştirilerek desteklenmektedir. Gems etkinlikleri çocukların fen-doğa deneylerini yaratıcı drama ve müzik etkinliği ile birleştirip öğrenmelerini sürükleyici ve eğlenceli hale getirmeyi hedefler. Sene içinde ele aldığımız Gems Üniteleri ile çocukların temel fen ve doğa kavramlarını anlamalarını, günlük yaşamlarından gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini amaçlamaktayız. Fen ve doğa çalışmalarının içeriğinde; deneyler, inceleme - gözlem çalışmaları, hayvan besleme ve bakımı ( kuş, akvaryum vb. ), sebze bahçemizde de tohum ekme, fide dikme, sulama ve gözlem çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalarda “aktif öğrenme prensipleri”ne yer verilmektedir. Çocukların sadece gözlem yapmaları değil, yaşantının içinde yer almalarına olanak sağlamaktayız. Ayrıca egitim programımızda sosyal gelişimi ve fen çalışmalarını zenginleştiren geziler yapılmaktadır. Yapılan gezilerde çocuklara gezi yerleri ile ilgili tahminleri sorulmakta, ardından bilgilendirme ve drama çalışmaları yapılmaktadır. Gezi sonrasında ise gözlenenleri pekiştirmek amacıyla sohbet edilerek resim, proje ve kolaj çalışmaları yapılmaktadır. 

GEMS ETKİNLİKLERİ:Öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.Yapılan çalışmalarlasayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşur. GEMS fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

PARTİLER:  Çocukların, estetik ve özgün ürünlerde aktif olarak rol alabilmelerine, grup ile hareket edebilmelerine ve duygularının farkına varıp eğlenebilmelerine imkan sağlayan bu partilere çocuklarımızı uygun kostüm ya da aksesuarlarla göndermenizi rica etmekteyiz. 

İNGİLİZCE: Önceki senelerde oluşturmuş olduğumuz İngilizce temelinin üzerine gün içinde iki saatlik paylaşımlarda bulunuyoruz. Aylık temalarımız önceki senelere paralel gitmekle beraber bu yaş grubumuzda mevcut temalarımız daha yoğun ve detaylı kelime ve kavramları içermektedir. Artık çocuklarımız birikimlerini kullanmaya ve küçük cümleler ile kendilerini ifade etmeye teşvik edilmektedir. Kavramlarımızın pekiştirildiği ders kitaplarımızın yanı sıra metod olarak temalarımız olabildiğince keyifli ve cazip bir şekilde zengin ve çeşitli malzeme  ve drama yöntemi ile işlenmektedir.