top1
top2
Etkinlik Albümü
Bültenlerimiz
2+ Yaş Grubu
3+ Yaş Grubu
4+ Yaş Grubu
Yaz Okulu
Rehberlik
Dil Eğitimi

2+ Yaş Grubu

2017 – 2018 eğitim yılında bu yaş grubunda “2015” yılında doğmuş olan çocuklarımızla birlikte olacağız.

Akademik programımız dahilinde, 2+ yaş grubunda 3 yarım ve 5 yarım gün seçenekleri sunulmaktadır.

Programımıza ait detaylar, yöntem ve teknikler aylık bültenlerimiz/haftalık raporlarımızla velilerimize ulaştırılmaktadır.

İlk okul deneyimi olan çocuklarımızın;

* Okula uyum sağlamalarını,

* Özbakım becerilerini geliştirmelerini,

* Ailelerinin dışındaki yetişkinlerle ve yaşıtları ile iletişim kurma becerilerini geliştirmelerini,

* Yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan tema ve kavramları kazanmalarını,

* Çeşitli tekerleme, bilmece, parmak oyunu gibi etkinliklerle eğlenirken öğrenmelerini,

* “Dokun Hisset”, “Kimleri ve Neleri Canlandırıyorum”, “Kitap günü” vb. farklı başlıklar altında toplanan etkinliklerle yaşamlarını zenginleştirmeyi, HEDEFLİYORUZ.

Hazırladığımız  eğitim programımızın öncelikli amaçları, çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarına destek olmak ve özbakım becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Her çocuk farklı kişilik özelliklerine, ilgi – yetenek ve öğrenim yapılarına sahiptir. Çocuklarımızın bireysel farklılıklarına göre, özgüvenini kaybetmeden kendi hedeflerine ulaşabilmeleri üzerine kurulu eğitim programımızın en önemli aracı oyundur. Oyun, çocuğun yaşadığı çevreyi tanıma, anlama ve öğrenme aracıdır. Okulumuzda oyun ve eğitim bir bütün olarak düşünülmekte ve tüm faaliyetlerimizde bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Çocuklarımıza oynayarak öğrenme yoluyla özbakım becerilerini kazandırırken (tuvalet eğitimi, giyinme, soyunma, yemek yeme) onların kendi yaşıtları ile birlikte yeni bir sosyal çevreye uyum sağlamalarına destek olunmaktadır.

Eğitim programımıza bağlantılı olarak çocuklarımızın okula uyum sürecini geçirdikten sonra Türkçe Dil Etkinlikleri, İnceleme ve Gözlem Çalışmaları, Mutfak Etkinlikleri, Beden Eğitimi, Kavram Çalışmaları, Oyun Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri (bireysel, proje, resim, artık materyallerle özgün çalışmalar) yapılmaktadır.

Okulumuzda uygulanan etkinlikler çağdaş eğitim ilkelerine uygun olarak, çocuklarımızın ilgileri ve yaşantıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğretmenlerimizin rehber olmayı tercih ettikleri çalışmalarımızda aktif katılıma ve araştırmaya teşvik etmek esas alınmıştır. Programımızda hedef belirleme, ön hazırlık yapma ve uygulama aşamalarının değerlendirme basamağına da çok önem verilmektedir. Bu doğrultularda hazırlanan çalışmalarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ: Çocuklar sabah okula geldiklerinde öğretmenleri ve arkadaşları ile selamlaşarak güne başlarlar. Ardından öğretmenlerinin rehberliğinde ilgi köşelerinde istedikleri oyunları kurup oynarlar. Sınıfta yer alan ilgi köşelerinde ( evcilik, blok, inceleme ve gözlem, müzik, kukla, kitap vb. ) bulunan materyallerden aktif olarak yararlanırlar. Serbest zaman etkinliği; çocukların öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için fırsat sağlayan, özgüvenlerini, bağımsızlık duygularını destekleyen, sorumluluk almanın yanı sıra zaman denetimi yeteneklerini geliştiren bir süreçtir. Çocuklar, kendi kişisel ilgilerini ve amaçlarını gerçekleştirdiklerinde aktif olarak öğrenirler. Oyun etkinliğinde; çocuklara materyaller ile tercih ettikleri etkinlikler arasında seçim yapmalarına fırsat verilir.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ: Bu yaş grubunda; aylık olarak işlediğimiz temalar ve farklı yaşantılar hakkında sohbet edilir.  Hafta sonu ve uzun süreli tatillerin ardından öğretmen, çocukları kendi yaşantılarını anlatmaya teşvik eder. Hikâye öncesi etkinliklere ( parmak oyunu, tekerleme ), farklı tekniklerle hikâye anlatımına ( kukla, film şeridi, flaş kart, slayt v.b ) ve hikaye sonrası etkinliklere ( dramatizasyon, soru-cevap, hikaye tamamlama ) yer verilmektedir.

Yıl içinde; * Okuluma Başladım * Okulumu Seviyorum * Ben Kimim  * Ailemiz * Şemsiyeler * Sevdiğimiz Meyveler * Şapkalar * Yeni Yıl * Neler Giyerim * Kutular * Kar Topu Oynayalım Kardan Adam Yapalım * Duygular * Kuklalar * Kitaplar *  Maskeler * Anahtarlar * Taşıtlar * Kelebekler ve Tırtıllar  * Çiçekler ve Yapraklar * Dünya Çocukları * Sevdiğimiz Hayvanlar ve Şişeler gibi temalar farklı yöntem ve teknikler kullanarak ele alınmaktadır. Sınıf panoları öğrencilerimizin evden getirdikleri ve okulda yaptıkları ürünlerden oluşturulur. Çocuklarımızın bu temalarımıza özgü ( resim, yazı, broşür, dergi vb.) materyallerle okula gelmelerini isteyerek çalışmalarımızı zenginleştirmekteyiz.

* Kitap Günü; Her ay bültenlerle birlikte velilerimize gönderilen etkinlik çizelgelerimizde “Kitap Günü”ne yer verilmektedir. Kitabın önemini vurgulamak ve kitap sevgisi kazandırmak amacıyla çocuklarımızın evlerinden sevdikleri bir kitabı getirdikleri  bu uygulamada aynı zamanda çocuklarımızın sorumluluk bilinçlerini geliştirmek hedeflenmektedir.

MÜZİK ETKİNLİKLERİ: Müzik etkinlikleri ile çocukların; duyu gelişimlerine destek vermeyi, yeni sözcükler ve cümle kalıplarını benimsemelerini sağlamayı, duygusal yönden rahatlamalarını, müzik dinleme alışkanlığı kazanmalarını amaçlamaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda; müzik aletlerini tanıma ve kullanma, şarkı söyleme, müzikli dramatizasyon, yaratıcı dans ve orff çalışmaları yapılmaktadır. Bu etkinlikler; marakas, tef, zil, çelik üçgen, tamtam, davul gibi aletlerin yanı sıra doğada bulunan kova, tahta çubuklar, taş vb. materyallerden de yararlanılarak uygulanmaktadır.

YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ : ( Kimleri ve Neleri Canlandırıyorum? ): Çocuklar için vazgeçilmez bir unsur olan oyun, yaratıcı dramanın da çıkış noktasıdır. Çok yönlülüğü ile oynayarak ve canlandırarak öğrenmeye dayalı etkili bir dili vardır. Yaratıcı drama etkinlikleri kapsamında, çocuklarda farkındalık kazandırmanın yanı sıra, yaratıcı düşünmeye teşvik eden drama ve doğaçlama çalışmaları da yer almaktadır. Çocuk, bu çalışmalarda seçmeyi, karar vermeyi, diğer sosyal rolleri canlandırarak kendisini başkalarının yerine koymayı deneyerek öğrenir. Çocuklarda işbirliği yapabilme özelliklerini geliştiren rol oynama, beden dilini kullanma ve yaratıcı dans çalışmaları da programımızda yer almaktadır. Çocukların zevkle katılmalarını sağlamak amacıyla yapılacak drama ile ilgili kostüm ve materyaller öğretmen tarafından hazırlanmaktadır.

SANAT ETKİNLİKLERİ: Sanat etkinlikleri kapsamında, çocuklar küçük kas becerilerini geliştirirken; yaratıcılıklarının farkına varıp, hayal dünyalarının zenginliği içinde yapılan çalışmalarla çeşitli ürünler meydana getirirler. Çocuklarda işbirliğini, araştırmayı ve sorumluluk alma becerilerini desteklemek için sınıflarımızda proje ağırlıklı ve bireysel çalışmalara yer verilmektedir. Bu amaçla okulumuzda; Yoğurma maddeleri (kil, kağıt hamuru, alçı, macun), artık materyalleri kullanarak özgün sanat çalışmaları, boyama çalışmaları (serbest boyama, parmak boyası, baskı vb. ), kağıt işleri (yırtma, yapıştırma, yuvarlama vb. ) gibi etkinliklere yer verilmektedir.

HAREKET EĞİTİMİ: Çocuklarımızla okulumuzun çok amaçlı salonunda; farklı pozisyonlarda, ayakta durarak, oturarak, yatarak çeşitli esneme ve ısınma çalışmaları yapılmaktadır. Çeşitli taklit yürüyüşleri, değişik hızlarda koşular, denge duruşları vb. çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ip, top, paraşüt, tünel, minderler vb materyallerden yararlanılmaktadır. Ayrıca hedeflerimize paralel olarak temalarımızı ve kavramlarımızı destekleyen “Dans Eden Renkler”, “Renkli Minderler”, “Yerdeki Şekiller” vb. grup oyunlarına yer verilmektedir.

OYUN ETKİNLİKLERİ: İnsan yaşamında önemli bir yeri olan oyun, çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Oyun; çocuklar için keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etme yoludur. Çocuklar oyun yolu ile sosyal yaşama uyum sağlamayı, kendi haklarını savunmayı, başkalarının haklarına saygı göstermeyi, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenirler. Bu amaçla eğitim programımızda; müzikli oyun ve rondlar, halka oyunları, araçlı – araçsız oyunlar, açık hava oyunları ve öykünme oyunlarına yer verilmektedir. Ayrıca çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyen, bellek, dikkat ve hayal güçlerinin gelişmesini sağlayan oyunlarımız da yer almaktadır. Eğitim yılı başında, tanışma ve okulu tanımaya yönelik oyunların yanı sıra özbakım ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamalarına teşvik eden “Giyelim-Çıkartalım”, “Hangi Ayakkabı?” gibi oyunlara da yer verilmektedir.

KAVRAM ÇALIŞMALARI: Verilen yönergeyi anlama ve uygulayabilme, bağımsız düşünebilme,el-göz koordinasyonunu geliştirebilme, dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilme, başladığı işi bitirebilme becerilerini kazanmaları ve geliştirebilmeleri hedeflenerek renk, şekil, zıt ve yön kavramlarını destekleyici çalışmalar yapmaktayız. Masa oyunları, basit gruplama çalışmaları, kısa süreli bellek ile duyu gelişimini destekleyen oyunlar oynanmaktadır. Bu çalışmalar öncelikle oyunlar ve farklı materyallerle yapılmakta daha sonra “Çalışma Sayfaları” ile pekiştirilmektedir. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu renklerine, daire, üçgen, kare ve dikdörtgen şekillerine,  yer verilmektedir.  1-10 arası ritmik sayma çalışmaları yapılmaktadır.

İNCELEME VE GÖZLEM ETKİNLİKLERİ: Belli bir obje ya da uyarıcı üzerinde dikkatini toplayabilme, kendilerini ve çevrelerini algılayabilme, olaylar ile nesneler arasında ilişki kurabilme yeteneklerini geliştirmelerine yönelik etkinlikler grubudur. Tüm inceleme ve gözlem çalışmalarında “aktif öğrenme prensipleri”ne yer verilmektedir. Çocukların sadece gözlem yapmalarına değil, etkinliğin içinde yer almalarına olanak sağlanmaktadır.

MUTFAK ETKİNLİKLERİ:  Bu etkinlik yaşadığımız çevre, yediğimiz gıdalar, kullanılan malzeme ve mutfak materyalleri açısından çocuklarda farkındalık sağlayarak aktif öğrenme metoduna uygun etkin bir öğrenme ortamı oluşturur. Amacımız; çocukların işbirliği içerisinde yaratıcılıklarını geliştirip değişik araç-gereçler kullanarak küçük kas gelişimlerini desteklemektir.  Lezzetli meyve salataları, havuçlu toplar, milkshake vb. yiyecek ve içecekler hazırlanmaktadır.

PARTİLER:  Çocuklarımızla her yıl katılmaktan zevk aldığımız “Pijama Partisi”, “Kostüm Partisi” gibi partilerin yanı sıra “Şapka Partisi”, “Maske Partisi“,  ”Mutlu Çiçekler Partisi” gibi  farklı temalı partiler düzenlenmektedir. Çocukların estetik ve özgün ürünlerde aktif olarak rol alabilmelerine, grup ile hareket edebilmelerine ve duygularının farkına varıp eğlenebilmelerine imkan sağlayan bu partilere çocuklarımızı uygun kostüm ya da aksesuarlarla okula gelmelerini rica etmekteyiz.

İNGİLİZCE: Çocukların ilk defa bulundukları yabancı dil ortamında en büyük önceliğimiz; onlarla arkadaşlık  ve sevgi bağı kurarak, çok basit ve anlaşılır bir şekilde, temalarımızı bol malzeme, oyuncak ve müzik eşliğinde eğlenceli bir ortam oluşturarak sunmaktır. İngilizce etkinliklerimiz her gün yarım saat yabancı öğretmen eşliğinde yapılmaktadır.