top1
top2
Etkinlik Albümü
Bültenlerimiz
2+ Yaş Grubu
3+ Yaş Grubu
4+ Yaş Grubu
Yaz Okulu
Rehberlik
Dil Eğitimi

Amaçlar

MUTLU ADIMLAR ANAOKULU PSIKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Okulöncesi eğitim dönemi, bireyin yetişkinlik dönemlerindeki birçok özelliğinin şekillenmekte olduğu yılları kapsar. Benlik kavramı, bireyin sosyal ilişkilerinin niteliği, gelecek yaşamı ile ilgili planları önemli ölçüde çocukluk yıllarında şekillenir. Çocuklarımızın okula, başarıya, arkadaşlarına ve topluma yönelik tutumlarının
oluştuğu bu süreçte, psikolojik destek hizmeti çok önemlidir.

Akademik deneyiminin ilk basamağında, çocuklarımızın gelişim dönemlerini kazançlı olarak tamamlayabilmeleri için okul psikologumuz tarafından sistematik takip ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmalar sonucunda gerekli durumlarda, anne-baba ile işbirliği içerisinde yönlendirme programı uygulanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan bireysel görüşmelere ve seminerlerimize katılımı çok önemsemekteyiz.

Kurumumuz Psikolojik Danışmanının Verdiği Hizmetler:

• Çocuklarımızın bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarını belirlemek

• Sınıf içi oryantasyon sürecini takip ederek gerekli planlamaları yapmak

• Sınıf öğretmenleri ile sistematik bilgi paylaşımında bulunmak

• Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek

• Velilere yönelik eğitim seminerleri düzenlemek

• Sınıf içi dikkat ve algi çalışmaları yapmak

• Bireysel veli görüşmelerini düzenlemek

• İhtiyaç halinde projektif teknik uygulamak

Bireysel Veli Görüşmesi Nedir?

Çocuklarımızın okula uyumlarının, arkadaşlık ilişkilerinin, etkinliklere katılımlarının, tercihlerinin ve tespit edilen ihtiyaçlarının velilerimizle paylaşıldığı toplantılardır. Toplantıya kurum psikoloğu, sınıf öğretmeni ile velilerimiz katılır. Kayıt işlemleri sırasında doldurulan formda belirtilen saatler dikkate alınarak, her çocuğa ayrı tarih belirlenir. Bireysel veli görüşme davetiyeleri, iletişim defterleri aracılığı ile velilere iletilir.

Kurumumuzda Kullanılan Psikolojik Takip Teknikleri

• Gözlem

• Sınıf içi tekno-ekonomi sistemi uygulaması (olumlu davranış destek panoları) kullanımı

Projektif Teknikler:

Çocuklarımızın yaşları, geçerliliği kanıtlanmış projektif test tekniklerinin uygulanması açısından kısıtlıdır. Bununla beraber tüm çocuklarımıza,  takip envanterlerinden yararlanarak oluşturduğumuz gelişim ölçeğimiz uygulanmaktadır.

Ihtiyac doğrultusunda:

• Resim analizi

• Luisa Düss Psikanalitik hikayeler testi

• DHB Belirti tarama listesi

• CHAT

• MCHAT

• GOODENOUGH-HARNS (Bir insan çiz testi) kullanılmaktadır.

Mutlu Adımlar Anaokulunda istenilen davranışların kazandırılmasında nasıl bir yol izlenir?

Yaşıtlarıyla bir arada olmak çocukların yasayarak öğrenmelerini sağlar ve sosyal paylaşımın öğrenilmesinde etkilidir. Sınıf içi kurallar ile yeni tanısan çocuklarımızda istediğimiz davranışları kazandırırken, problem çözme becerilerini geliştirmek çok önemlidir. Davranışın kazanılmasında, çocuklarımızın dış denetimden çok, iç denetimlerini kullanabilmelerini hedeflenmektedir. Sınıflarımızda gerekli durumlarda kullanılmak üzere, her sınıf için farklı hazırlanmış ödül panolarımız mevcuttur. Bireysel hedeflerini başaran çocuklar, öğretmeni ile daha önce konuşarak anlaştığı şekilde, kendi seçtiği sembolleri, panodaki yerlerine yerleştirerek biriktirirler. Kurum psikoloğu, tabloların etkin kullanımını istendik davranışların belirlenmesini, tüm çocukların bu uygulamadan yararlanmalarına fırsat tanınmasını takip eder.